Οι αρχές εξετάζουν σήμερα εάν έχει διαπράξει και άλλα αδικήματα σε βάρος παιδιών, γι΄αυτό και έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία του «Μάγου».