ΥΓΕΙΑ

Ιστοσελίδα για τη Φυσική Αγωγή μαθητών με αναπηρία

Δημοσίευση 29 Μαρτίου 2011, 07:24 / Ανανεώθηκε 27 Ιουνίου 2013, 14:55
Ιστοσελίδα για τη Φυσική Αγωγή μαθητών με αναπηρία
Facebook Twitter Whatsapp

Την πρώτη Βάση Πληροφοριών Ειδικής Φυσικής Αγωγής στην Ελλάδα, σε ελληνική και αγγλική έκδοση, δημιούργησε η ειδικότητα φυσικής αγωγής του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που εδρεύει στα Τρίκαλα.

Την πρώτη Βάση Πληροφοριών Ειδικής Φυσικής Αγωγής στην Ελλάδα, σε ελληνική και αγγλική έκδοση, δημιούργησε η ειδικότητα φυσικής αγωγής του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που εδρεύει στα Τρίκαλα.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pe.uth.gr/efa μπορεί κάποιος να "πλοηγηθεί" στα περιεχόμενα της Βάσης Πληροφοριών που δημιουργήθηκε, με σκοπό την καλύτερη σύνδεση της Τριτοβάθμιας με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και την παροχή εκπαιδευτικής στήριξης στους καθηγητές φυσικής αγωγής, που προβληματίζονται και έχουν τη διάθεση να προσφέρουν σε μαθητές με αναπηρία/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στο πλαίσιο της τυπικής τάξης, του τμήματος ένταξης ή της ειδικής τάξης, στην οποία εργάζονται.

"Το γεγονός ότι στα τυπικά σχολεία φοιτούν μαθητές που στην πλειοψηφία τους δεν παρουσιάζουν κινητικές, νοητικές, συναισθηματικές ή αισθητηριακές ιδιαιτερότητες, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν παιδιά, που στο περιβάλλον του τυπικού σχολείου υστερούν κατά κάποιο τρόπο στην ικανότητά τους να συμμετέχουν και να επωφελούνται από το μάθημα της φυσικής αγωγής σε σύγκριση με τους άλλους", αναφέρει ο Δημήτρης Κοκαρίδας από το Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π) της Ειδικής Φυσικής Αγωγής στο ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

"Τα παιδιά αυτά ήταν πάντοτε εκεί και σε αρκετές περιπτώσεις συνεχίζουν να περιμένουν τον κατάλληλο καθηγητή φυσικής αγωγής, που με τις γνώσεις και το ενδιαφέρον του θα τα βοηθήσει ουσιαστικά και θα τα κάνει να αγαπήσουν την άσκηση", προσθέτει ο κ. Κοκαρίδας.

Επομένως- διευκρινίζει- προσεγγίζοντας αυτή τη βάση πληροφοριών, είναι σημαντικό ο ενδιαφερόμενος, αρχικά να κατανοήσει ότι η ειδική φυσική αγωγή, όπως και η ειδική αγωγή γενικότερα, δεν αποτελεί πλέον υπόθεση των λίγων εκπαιδευτικών που νομοτελειακά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ειδικά περιβάλλοντα. Στη σύγχρονη παιδεία, που αποσκοπεί στην παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης και τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, η ένταξη των μαθητών με αναπηρία στις τυπικές τάξεις αποτελεί μονόδρομο, σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες και το κύριο εκπαιδευτικό ζητούμενο για τις επόμενες δεκαετίες.

Στο άμεσο μέλλον, η γνώση θεμάτων ειδικής αγωγής θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού, που είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του συνόλου των μαθητών της τάξης του.

Σ' αυτή την κατεύθυνση, η συγκεκριμένη Βάση Πληροφοριών αποσκοπεί να προσφέρει τα μέγιστα, μέσα από τη μεγάλη, κοινή προσπάθεια που καταβάλλεται από τους διδάσκοντες και τους φοιτητές-φοιτήτριες της ειδικότητας ειδικής φυσικής αγωγής του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τον κ. Κοκαρίδα.

Δομή Βάσης

Η δομή της Βάσης είναι απλή, για τη διευκόλυνση του χρήστη, ο οποίος μπορεί, επιλέγοντας από το "κύριο Μενού" την ενότητα "Βάση Πληροφοριών", ν' ανοίξει και να διαβάσει τις επιμέρους ενότητες, που είναι διαμορφωμένες σε μορφή e-book.

Τις ηλεκτρονικές σελίδες μπορεί κάποιος να τις 'ξεφυλλίσει' είτε χρησιμοποιώντας το 'ποντίκι' του υπολογιστή, είτε επιλέγοντας τα εικονίδια των περιεχομένων για να μεταβεί στη σελίδα που τον ενδιαφέρει.

Στην ενότητα "Βασικές Έννοιες" αναφέρονται επιγραμματικά οι κυριότερες έννοιες, όπως αναπηρία, ταξινόμηση των αναπηριών και ειδική φυσική αγωγή, καθώς και οι βασικές προϋποθέσεις που ο καθηγητής ειδικής φυσικής αγωγής πρέπει να κατέχει για να ανταποκριθεί με επιτυχία στον ρόλο του.

Η επόμενη ενότητα αφορά τις επιμέρους "Αναπηρίες και Αντιπροσωπευτικές Προσαρμογές Άσκησης", όπου παρουσιάζονται οι ορισμοί των αναπηριών και οι προσαρμογές άσκησης ανά αναπηρία.

Στην ενότητα "Πλάνα Μαθημάτων" περιλαμβάνονται αντιπροσωπευτικά πλάνα μαθημάτων, που δημιουργήθηκαν από τους φοιτητές και φοιτήτριες της ειδικότητας ειδικής φυσικής αγωγής του ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με νέα πλάνα να προστίθεται συνεχώς.

Επίσης, υπάρχει μια φόρμα ενός πρότυπου πλάνου μαθήματος, σε κενή μορφή, που μπορεί ο κάθε καθηγητής και καθηγήτρια φυσικής αγωγής να αποθηκεύσει, να συμπληρώσει και να στείλει πίσω (με το ονοματεπώνυμό του να αναφέρεται), προκειμένου να συμπεριληφθεί στο αρχείο των αντιπροσωπευτικών πλάνων μαθημάτων των φοιτητών.

Στην ενότητα "Χρήσιμες Συνδέσεις" αναφέρονται χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, που αφορούν την ειδική φυσική αγωγή και την ειδική αγωγή γενικότερα, από τις οποίες ο χρήστης μπορεί να βρει και να αντλήσει πληροφορίες.

Τέλος, στην ενότητα "Καθηγητές, Διδάσκοντες" γίνεται μια σύντομη περιγραφή και επιγραμματική αναφορά του βιογραφικού των διδασκόντων της ειδικότητας ειδικής φυσικής αγωγής, δηλαδή του Δημήτρη Κοκαρίδα. μέλους Ε.Ε.ΔΙ.Π. και υπεύθυνου της ειδικότητας και της διδάσκουσας, Γεωργίας Μαγγουρίτσα.

Η ιστοσελίδα σχεδιάστηκε και βελτιώνεται συνεχώς από το Μηχανικό ΗΥ και Μηχανοργάνωσης, Παναγιώτη Σακελλαρίου, με σκοπό να γίνει περισσότερο 'δυναμική' στο άμεσο μέλλον.

Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Ε.Π.)

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην ξεχωριστή ενότητα "Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα", όπου παρουσιάζεται, σε μορφή e-book, η συντομευμένη μορφή του Ε.Ε.Π. δηλαδή η γραπτή έκθεση-αξιολόγηση, που ο καθηγητής φυσικής αγωγής συντάσσει και υλοποιεί προκειμένου να συναντήσει τις μοναδικές ανάγκες του εκάστοτε ατόμου με αναπηρία.

Το Ε.Ε.Π. εφαρμόζεται στην ειδική φυσική αγωγή ως επίσημο νομικό έντυπο, κυρίως σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, με τρόπο που είναι οργανωμένος τόσο σε διαδικασία όσο και σε τήρηση αρχείου και επιτρέπει την ενεργή συμμετοχή όλων (των γονέων, του σχολείου, του ίδιου του παιδιού με αναπηρία, επαγγελματιών ειδικής αγωγής πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων, τοπικών επιτροπών εκπαίδευσης καθώς και άλλων φορέων).

Στην Ελλάδα, αντίστοιχο έντυπο ως προς την ειδική φυσική αγωγή, δεν υπήρχε ως τώρα, σύμφωνα με τον κ. Κοκαρίδα. Η συνήθης διαδικασία είναι να έρχεται στο σχολείο ο φάκελος του παιδιού, με την επίσημη διάγνωση και ένα Ε.Ε.Π. 3-4 σελίδων με γενικές οδηγίες από το ΚΕΔΔΥ και ο κάθε εκπαιδευτικός να καλείται πλέον να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί.

Ακόμη και στην περίπτωση των γυμναστών που έχουν ειδικότητα ειδικής φυσικής αγωγής, το έντυπο που συντάσσει και υλοποιεί ο κάθε ένας, διαφέρει, γι' αυτό και απαιτείται, όπως τονίζει ο κ. Κοκαρίδας, κοινή προσπάθεια.

"Σ' αυτή την μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται από τους διδάσκοντες και τους φοιτητές- φοιτήτριες της ειδικότητας, μέσα απ' αυτή τη Βάση Πληροφοριών, καλούμε κάθε καθηγητή και φοιτητή φυσικής αγωγής να συμμετέχει ενεργά, καταθέτοντας πλάνα μαθημάτων και επικοινωνώντας μαζί μας, πάντοτε με αντικείμενο την ειδική φυσική αγωγή. Απαιτείται μόνο λίγη φαντασία και όρεξη για αναζήτηση υλικού από το διαδίκτυο ή τα προσωπικά αρχεία του καθενός", καταλήγει ο ίδιος.

Δείτε όλες τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newpost.gr