Τα 9 Rafale αναμένεται να γίνουν 10 μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου.