Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέ