Το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ - ΔΥΠΑ αφορά νέους ηλικίας έως 29 ετών.