Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Ομίλου.