Το ασχημόπαπο όπως το αποκαλούν, διέγραψε μια εκπληκτική πορεία, καθώς παρήχθησαν συνολικά 5.114.969 μονάδες,