Η διαχρονικότητα και η μοναδικότητα των σχεδίων C.Manolo είναι χαρακτηριστική!