Στην περίπτωση που διαπιστωθούν ότι κάποιοι ξέχασαν να τα δηλώσουν θα κληθούν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις πληρώνοντας τους αναλογούντες φόρους και πρόστιμα.