Η Amazon δεν είναι σίγουρο, αλλά σκοπεύει να πραγματοποιήσει γύρω στις 10.000 απολύσεις