Δεν υπήρξαν πληροφορίες για τραυματισμούς, αλλά πολλά παιδιά είχαν τηλεφωνήσει προηγουμένως στις οικογένειές τους ευρισκόμενα σε κατάσταση σοκ, καθώς είχαν κλειδωθεί στις τάξεις τους