Οι υπάλληλοι της Credit Suisse στο Λονδίνο, στη Ν. Υόρκη και σε υποκαταστήματα στην Ασία αναμένεται πως θα είναι αυτοί που θα πληγούν.