Ο Άρης Καβατζίκης περιγράφει ένα περιστατικό βίας στο οποίο υπήρξε επανειλημμένα θύμα