Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΑΠ, μέλη της ΠΚΣ επιτέθηκαν στον γραμματέα της νεολαίας, καθώς και σε μέλη της.