Ο άνδρας δεν έκανε καμία αναφορά για αίτημα ασύλου στην διάρκεια της ανάκρισης.