Και τα δύο αυτά τρόφιμα, πρέπει να παραμένουν, σε σταθερή θερμοκρασία (4 °C) για να παραμείνουν φρέσκα και ασφαλή για περισσότερο χρονικό διάστημα».