«Ο καθένας με τα όπλα του. Εκείνοι με ψέματα και εμείς με την αλήθεια» τονίζει κυβερνητικός εκπρόσωπος.