Η επίθεση έγινε μετά τη λήξη ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θεσσαλονίκη.