Δήμητρα Κατσαφάδου: «Είμαι με έναν άνθρωπο και είμαστε πολύ καλά. Τον προστατεύω»