Η πτήση του drone θα δοκιμαστεί σε επόμενο στάδιο.