Ένοχος κατά πλειοψηφία για δύο παραβάσεις καθήκοντος