Ποιοι είναι οι δικαιούχοι που θα εισπράξουν το επίδομα.