Ο Στέφανος Δ. Βλαστός ολοκλήρωσε έπειτα από τρία χρόνια τη θητεία του ως διευθύνων σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ.