Το σχέδιο περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση 157 εκατ. σελίδων και εξετάσεων απεικόνισης, 20 εκατ., κάθε είδους, σελίδων και 20 εκατ. φιλμ, εκτυπώσεων, ηλεκτροκαρδιογραφημάτων, ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων κ.τ.λ.