Ο γαμπρός δικαιολόγησε την ... πράξη του, λέγοντας πώς θάβει τον παλιό κακό του εαυτό!