Τα σχόλια που διατυπώνει στο βίντεο δείχνουν ότι ο Πριγκόζιν είχε συναίσθηση ότι κινδύνευε η ζωή του.