Σε ένα στοιχειώδες πολιτικό επίπεδο οι κανόνες συμβίωσης επιβάλλουν άλλη συμπεριφορά και άλλους κανόνες λειτουργίας, είπε για τον Στέφανο  Κασσελάκη