Οι γονείς του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου έχουν ζητήσει να αναλάβουν τη γονική μέριμνα του παιδιού.