Ένα μήνυμα αφιερωμένο στην παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών.