Κατά της απόφασης άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.