Μέχρι και τις αρχές Δεκεμβρίου, όπως τονίζει το Ινστιτούτο Καταναλωτών, οι πάροχοι θα πρέπει να γνωστοποιήσουν τις τυχόν αλλαγές που έχουν επέλθει.