Ο Sandilya βρήκε έναν γλύπτη, που κατάφερε να κατασκευάσει ένα πιστό αντίγραφο της εκλιπούσας από σιλικόνη.