Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στο «καλάθι του Πάσχα»