Την ίδια ώρα, ο Άλβες αρνείται οποιαδήποτε αδικοπραγία.