Μηχανογραφικό: Από 19 έως 30 Ιουνίου η απόκτηση προσωπικού κωδικού