Νέα λίστα παρακολουθήσεωνω δημοσιεύει η εφημερίδα Documento.