«Εκτιμάται ότι τώρα οι αναγγελίες είναι πολλαπλάσιες, ήδη τώρα είναι περίπου 2.000 και θα ακολουθήσουν ακόμη περισσότερες», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.