Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 21,5 χιλιόμετρα.