Με ταχύτατους ρυθμούς ετοιμάζεται η επανέκδοση του Επενδυτή από τους Μπενέκο και Σκαναβή. Στόχος να κυκλοφορήσει αμέσως μετά το Πάσχα, ει δυνατόν και το Σάββατο 21η Απριλίου.