Πρόκειται για τις αποκαλούμενες ρυθμιζόμενες χρεώσεις που καταγράφονται σε διακριτή στήλη στο έντυπο του λογαριασμού ρεύματος και οι οποίες είναι κοινές για όλους τους παρόχους.