Τα τριμηνιαία αποτελέσματα που κατέγραφαν μεγάλες οικονομικές απώλειες.