Τα μελίσσια σε όλη τη χώρα φέτος βρίσκονταν ένα βήμα πριν από τη λιμοκτονία.