Τέρμα στην «χαρτούρα» και στις καθυστερήσεις στις μεταβιβάσεις ακινήτων.