Μαρτυρία-κλειδί θεωρείται η κατάθεση ενός ιδιοκτήτη χωματουργικού μηχανήματος