Τι ισχύει για τον κατώτατο μισθό, τα επιδόματα και τις τριετίες - Περίπου 600.000 εργαζόμενοι θα δουν 3 επιπλέον καθαρούς μισθούς σε σχέση με το 2019.