Ποια θέματα θα συζητηθούν στο υπουργικό συμβούλιο.