Ενα πακέτο μόνιμων και έκτακτων μέτρων συνολικού ύψους 4,2 δισ. ευρώ που περιλαμβάνει κατάργηση και «κούρεμα» φόρων.