Έκδοση NAVTEX για έρευνες της ExxonMobil νοτιοδυτικά της Κρήτης και της Πελοποννήσου.