: «Το 2000 όταν είχαμε εκδώσει τα τραγούδια με τους «Παπαροκάδες» το λέγαμε ξεκάθαρα μέσω των τραγουδιών, τονίζει μεταξύ άλλων