Νίκι Μινάζ: Η νέα εταιρεία θα κυκλοφορεί διάφορα είδη μουσικής