Υπογράμμισε ότι «ο πραγματικός ένοχος των δυστυχημάτων είναι η πολιτική της ΕΕ για απελευθέρωση μεταφορών και σιδηροδρόμων»